De blokfluitles

Lessen en concertdagen

Ouderbijeenkomst
Vóór nieuwe leerlingen gaan starten maak ik een afspraak met de ouder(s) voor een bijeenkomst van ongeveer een uur. Hierin krijgen ze alle informatie die nodig is om met hun kind een goede start te kunnen maken. Ze krijgen de CD met de muziek van boek 1 en 2 mee naar huis plus alle teksten van de liedjes zodat ze die thuis al kunnen gaan zingen. Daarna zijn er nog twee lesmomenten met de ouder alleen, als voorbereiding voordat de leerling aan de lessen begint.

Individuele les
De lessen zijn in principe individueel en in het begin 20 minuten lang. Als het past maak ik een combinatie van twee leerlingen in een les van 40 minuten, maar ook dan blijft het beginsel dat ze individueel les hebben en dus eigenlijk elkaars lessen ‘observeren’.
Bij de start wordt, gedurende een aantal lessen, de lestijd verdeeld tussen ouder en kind. Doordat de ouder ook blokfluitles krijgt, weet die precies wat het kind aan het leren is en kan dat thuis daardoor beter begeleiden. In de les van het kind maakt de ouder aantekeningen en er wordt van haar of hem een aandachtige houding verwacht.

Als de leerling wat verder gevorderd is – na één of twee jaar – is het op zo’n niveau dat een lestijd van 30 minuten wenselijk is.

Groepsles
Naast de individuele lessen is er ook elke week een groepsles, waarbij kinderen samen les hebben. Groepslessen zijn heel belangrijk in de Suzuki-methode omdat ze het geleerde verstevigen, samenspel mogelijk maken, een omgeving bieden waar ze van leeftijdsgenootjes leren en veel plezier opleveren door allerlei spelletjes en nieuwe, onverwachte invalshoeken.

Concertdag
Gedurende het jaar zijn er een aantal ‘concertdagen’. Op een zaterdagmiddag komen alle blokfluitleerlingen bij elkaar en spelen mét elkaar (op de grote groepsles) en vóór elkaar op het concert. Hierbij zijn natuurlijk hun ouders, familie en vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom.
De ochtend wordt afgesloten met een gezellig samenzijn waarbij het meegebrachte lekkers opgegeten en -gedronken wordt.

Het rooster van de groepslessen, concertdagen en de vakantiedagen wordt aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.

De blokfluitles - Jaap Delver Suzuki-Blokfluitonderwijs

Met de Suzuki-methode leren kinderen een instrument bespelen op dezelfde manier als waarop ze leren praten, namelijk door horen en nadoen. Ze noemen het dan ook wel de moedertaalmethode. Hoe jonger je ermee begint hoe beter het is. Daarom kunnen kinderen bij mij starten als ze tussen de 3 en 8 jaar oud zijn. De benadering is heel speels en gericht op de ontwikkelingsfase van je kind.

Ouders
Net zoals bij het leren van de moedertaal is de rol van de ouders (of één van hen) erg belangrijk. Hij of zij gaat mee naar de les, leert ook de eerste beginselen en kan zo het voorbeeld zijn voor, en aanmoediging geven aan hun kind. Maar je hoeft niet muzikaal te zijn als ouder, het belangrijkste is de positieve aandacht die je je kind kan geven.

Gehoor
In het begin gaat het aanleren op het gehoor. De prachtige muziek staat op CD’s of mp3's die regelmatig thuis of in de auto afgespeeld worden, waardoor je kind snel de mooie melodieën oppikt en de muzikaliteit meekrijgt. Het krijgt zo een scherp muzikaal oor, waardoor het na verloop van tijd moeiteloos liedjes die het hoort na kan spelen.

Notenschrift
Het notenschrift wordt geïntroduceerd op het moment dat je kind een goed spelniveau heeft. Net zoals kinderen pas leren lezen en schrijven als ze goed kunnen praten. Ook als een leerling verder gevorderd is en goed kan noten lezen, speelt hij/zij uiteindelijk alle muziek uit het hoofd.

Samenspel
Hoewel er in de Suzuki-methode heel veel aandacht is voor de individuele ontwikkeling van elk kind, wordt er regelmatig met andere leerlingen samengespeeld, bijvoorbeeld op de groepslessen.

Nieuwe datum Suzuki Workshop: 12-14 april 2024 - Jaap Delver Suzuki-Blokfluitonderwijs

Nieuwe datum Suzuki Workshop: 12-14 april 2024

1 augustus 2022 - Van vrijdagmiddag 12 april tot en met zondagmiddag 14 april 2024 zal er weer een Suzuki-workshop zal plaatsvinden in de prachtige Beukenhof in... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.